Micro Karaoke

Microphone l� g�? Microphone hay micro hay mic l� thiết bị thu �m thanh, chuyển đổi t�n hiệu �m th�nh th�nh t�n hiệu điện để đưa ra nguồn ph�t (thường l� mixer or loa). Microphone l� thiết bị trung gian của nguồn ph�t �m v� người nghe.
Results none found
Display:
Sort by:
First Previous    Next Last
Results none found
Singtronic UHF-135Pro Digital Portable 2 x Wireless Microphone Karaoke Built in Echo Volume
Singtronic UHF-450Pro Professional Digital UHF Wireless Microphone System
Singtronic BBS I-30 Professional Single UHF Wireless Microphone Karaoke System
Singtronic UHF-550M Professional Dual UHF 900MHz Wireless Microphone Karaoke System
Singtronic UHF-1000Pro Professional 300 Channels Dual UHF Wireless Microphone Karaoke System
Shure BLX-288/58 Professional Dual UHF Vocalist Wireless Microphone Karaoke System
Singtronic UHF-2000Pro Professional Dual UHF PLL True Diversity Wireless Microphone Karaoke System
Singtronic UHF-3500 Professional Digital 4 x Channel UHF Wireless Microphone Karaoke System
Singtronic UHF-4000Pro-Black Professional Digital Dual PLL Wireless Microphone System
Singtronic UHF-4000Pro-White Professional Digital Dual PLL Wireless Microphone System
Singtronic UHF-4500Pro Professional Digital Dual True Diversity Wireless Microphone Karaoke Anti-feedback
Singtronic True Diversity UHF-5000Pro Professional 900Mhz Dual Wireless Microphone Karaoke
JBL VM-300 Professional Dual UHF True Diversity Wireless Microphone KTV Karaoke System Built in CPU Control Selection
Singtronic Beta 88Pro Professional Wired Microphone Karaoke
Singtronic Beta-99Pro Professional Cardiod Wired Microphone
Singtronic UHF-999Pro Professional Dual UHF Rechargeable Wireless Microphones Karaoke System
Singtronic UHF-3000Pro Professional True Diversity 2 x Wireless Microphone
Singtronic UHF-GM22 Professional Giant Single Wireless Microphone Karaoke
Scroll to top