Micro Karaoke

Micro Karaoke

Microphone l� g�? Microphone hay micro hay mic l� thiết bị thu �m thanh, chuyển đổi t�n hiệu �m th�nh th�nh t�n hiệu điện để đưa ra nguồn ph�t (thường l� mixer or loa). Microphone l� thiết bị trung gian của nguồn ph�t �m v� người nghe.
Results none found
Display:
Sort by:
First Previous    Next Last
Results none found
Scroll to top